ลูเมน คืออะไร สำคัญอย่างไรกับการเลือกโคมไฟอุตสาหกรรม

ลูเมน คืออะไร  สำหรับผู้ที่เลือกซื้อหลอดไฟนั้นนอกจากวัตต์WATT(หน่วยวัดกำลังไฟฟ้าที่เป็นตัวบอกพลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด) ที่ระบุในสินค้ายังมีค่าความสว่างของหลอดไฟซึ่งสำคัญอย่างมาก ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกโคมไฟว่าตรงกับการใช้งาน โดยเฉพาะกลุ่มโกดังสินค้าหรือคลังสินค้า ที่ต้องการกระจายของแสงเพื่อทำให้มีความสว่างต่อการปฏิบัติงาน

วัตต์WATT(หน่วยวัดกำลังไฟฟ้าที่เป็นตัวบอกพลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด)

บทความอ่านเพิ่มเติม วัตต์ คืออะไร สำคัญอย่างไรต่อการเลือกหลอดไฟ

ลูเมน คืออะไร

ลูเมน คืออะไร

“ลูเมน(lumen)” คือหน่วยวัดความสว่างของหลอดไฟ โดยการเอาแหล่งกำเนิดแสงไว้ที่ศูนย์กลางของทรงกลม ซึ่งมีรัศมีเท่ากับ 1 ฟุต หรือ 1 ลูเมนต่อตารางฟุต ใน 1 ตารางฟุต จะมีเส้นแสงมาตก 1 เส้น หรือ 1 ลูเมน ก็คือที่พื้นที่ผิวโดยรอบขนาด 12.57 ตารางฟุต ก็จะมีเส้นแสง มาตก 12.57 ลูเมนส์ จะได้ว่า 1 cd = 12.57 lm

เครดิตเพจจาก https://www.ledinfinite.com/

 

ลูเมน สำคัญอย่างไรกับการเลือกโคมไฟอุตสาหกรรม

เป็นค่าที่บ่งบอกประสิทธิภาพการส่องสว่างของแสง หรือ เป็นค่าแสงส่องสว่าง ออกมาได้เท่าไหร่ ซึ่งจะมีการบอกหน้ากล่องไฟ ว่าเป็น กี่ลูเมนต่อวัตต์

led high bay หรือ โคมไฟไฮเบย์ ledตัวอย่างภาพโคมไฟอุตสาหกรรม 

ตัวอย่างค่าของ ลูเมนในโคมไฟไฮเบย์ รุ่น PREMIUMBRIGHT 100 วัตต์ 18000  ลูเมน หมายความว่า มีค่าความสว่างสูงถึง 180 ลูเมนต่อวัตต์ (Watt)

ปกติแล้วการทดสอบ Lumens นั้นต้องทำที่ห้อง Lab โดยในเมืองไทยมีห้องทดสอบที่ได้มาตร IEC17025 อยู่หลายแห่งเช่น สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (www.thaieei.com) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐในการทดสอบมาตรฐานดังกล่าวด้วยหัวข้อทดสอบ LM-79 หรืออย่างน้อยควรมีผลทดสอบจากห้องทดสอบแลปมายืนยันคุณสมบัติ เช่น LUMINAIRE PHOTOMETRIC TEST REPORT ซึ่งมีการพูดถึงคุณสมบัติของโคมไฟไว้อย่างชัดเจน ด้วยความที่ โคมไฟ LED ไฮเบย์ โคมไฟไฮเบย์ (Highbay) นั้นติดอยู่ที่สูงจำเป็นต้องมี ค่าความสว่าง (lumen) ที่มากเพื่อให้ความสว่างเพียงพอมาถึงพื้นหรือระดับทำงาน (working span) การได้ค่าลูเมนที่ตรงตามที่ระบุนั้นจึงเป็นส่วนสำคัญ ซึ่งในท้องตลาดอาจระบุ ค่าความสว่าง (lumen) ที่สูงกว่าความเป็นจริงเพราะเป็นแค่การทำฉลากสินค้า เช่น 30,000 ลูเมน แต่ถ้าไปทดสอบจริงอาจได้แค่ 20,000 ลูเมนกว่า เป็นต้น ซึ่งโดยทั่วไปทางผู้ซื้อจะไม่อาจทราบตรงจุดนี้ว่าได้มาจริงๆ กี่ลูเมนมักจะดูตามที่ระบุมาใน catalog เท่านั้น ซึ่งถ้าอยากจะทราบจำเป็นต้องส่งทดสอบในห้องปฏิบัติการโดยมีค่าใช้จ่ายและเสียเวลา ดังนั้นผู้ซื้อควรพิจารณาจากผลทดสอบจากสถาบันที่เชื่อถือได้ (ถ้ามี) หรือบริษัทฯที่มีผลทดสอบจริงเพื่อยืนยันคุณภาพความสว่างที่เต็ม lumens จริงๆ

เครดิตจากเพจ https://www.ledinfinite.com/highbay-led-high-lumen/

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top