led chip หรือ ที่เรียกอีกอย่างว่า เม็ดชิป เป็นอีกหนึ่งในคุณสมบัติสำหรับการเลือกโคมไฟโรงงานอุตสาหกรรม led เพราะจะอยู่ในรายละเอียดคุณสมบัติสินค้าต้น ๆ ในการเลือกดูเพื่อนำมาตัดสินใจ เพราะการเลือก chip led

led chip คืออะไร

LED chip หรือ เม็ดชิป คือ แหล่งกำเหนิดแสงสว่าง  และเป็นส่วนประกอบที่สำคัญใน หลอดled

แอลอีดี / LED ย่อมาจาก L: Light / E: Emitting / D: Diode หรือเข้าใจง่าย ๆ ก็คือ “ไดโอดชนิดเปล่งแสง” ที่สามารถนำไปติดตั้งในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงสถานะ รวมถึงเพื่อใช้เป็นแหล่งกำเนิดแสงแบบต่าง ๆ แต่ที่เราคุ้นเคยกันมากที่สุดก็คือ หลอดไฟ LED 

หลอดไฟ LED ทำมาจากสารกึ่งตัวนำ (Semiconductor) 2 ชนิดมาวางติดกัน ซึ่งประกอบด้วย 1. ส่วนที่เป็นขั้วบวก (Positive Type) 2. ส่วนที่เป็นขั้วลบ (Negative Type) โดยส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างสารกึ่งตัวนำขั้วบวกและขั้วลบ เรียกว่า P-N Junction เมื่อปล่อยกระแสไฟไหลผ่านสารกึ่งตัวนำทั้ง 2 แล้วอิเล็กตรอนอิสระที่อยู่ในฝั่งขั้วลบ (N-Type) จะวิ่งไปที่ฝั่งขั้วบวก (P-Type) และปล่อยแสงสว่างออกมา

หลอดไฟ LED ทั้งสองประเภทมีโครงสร้างพื้นฐานแบบเดียวกัน คือประกอบไปด้วย

1. LED chip หรือ แหล่งกำเหนิดแสงสว่าง
2. Gold wire หรือ สายเชื่อมต่อวงจรภายใน
3. Ceramic Substrate หรือ ตัว Body
4. Thermal Heat Sink หรือ แผ่นระบายความร้อน
5. Plastic lens หรือ ตัวควบคุมทิศทางของแสง

เครดิตเพจ

หลักการทำงานของโคมไฟ LED

ซึ่งโคมไฟ LED ที่เราใช้กันนั้นมีส่วนประกอบหลักๆ อยู่ด้วยกัน 4 ส่วน นั้นคือ

  1. เม็ดชิป หรือ LED Chip
  2. ไดร์เวอร์ เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทำการจ่ายกระแสไฟให้กับเม็ดชิป
  3. แผ่นระบายความร้อน ช่วยระบายความร้อนภายในหลอดเมื่อเกิดการใช้งาน
  4. ตัวฝาครอบ/โคม (Cover)

โดยส่วนที่เป็นตัวกำหนดสีของแสงต่างๆ ของ LED นั้นคือบริเวณเม็ดชิป ซึ่งจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่นำมาทำ LED และการที่โคมไฟ LED นั้นจะมีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดีส่วนประกอบที่เป็นหัวใจสำคัญนั้นคือบริเวณเม็ดชิป ด้วยการที่หลอด LED นั้นไม่มีไส้หลอดจึงทำให้เหมาะแก่การนำไปใช้กับบริเวณที่ต้องการเปิด-ปิดบ่อยๆ หรือบริเวณที่ต้องการเปิดใช้ไฟเป็นระยะเวลานานมากกว่าหลอดไฟประเภทอื่น เนื่องจากหลอดไฟประเภทอื่นมีไส้หลอดจึงทำให้เมื่อมีการเปิด-ปิดแต่ละครั้งทำให้เกิดการเผาไหม้บริเวณไส้หลอดเมื่อเกิดการเผาไหม้บ่อยครั้งหรือเป็นระยะเวลานานจึงส่งผลให้หลอดไส้มีอายุการใช้งานสั้นลง หลอด LED สามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้

เครดิตเพจ https://mall.factomart.com/principle-of-led/

Share This

Share this post with your friends!